Umpire commissie

De Umpire commissie [UC]is als onderdeel geïntegreerd in de Technische Commissie. De taken en werkzaamheden blijven gehandhaafd.
De Technische Commissie regelt scheidsrechters bij de Nederlandse kampioenschappen. Regelmatig worden er cursussen georganiseerd en kunnen scheidsrechters meer ervaring opdoen bij internationale toernooien. Naast de umpire zaken zal coaching ook een belangrijk onderdeel zijn binnen de commissie. Niet alleen coaching van scheidsrechters, maar ook coaching van instructeurs (verenigingsleden die bij de verenigingen nieuwe leden gaan coachen) Op deze website van de Technische Commissie kun je informatie vinden over de Nederlandse kampioenschappen. Voor vragen kun je mailen naar het e-mailadres: tc@bowlsnederland.nl. Klachten worden alleen in behandeling genomen wanneer jouw klacht door de vereniging waarvan je lid bent, wordt ingediend bij het bestuur van de NIOBB. (Vragen, klachten en opmerkingen met betrekking tot de Umpire Commissie gericht aan privé e-mailadressen van de vrijwilligers worden niet in behandeling genomen!)

De commissie onderdeel umpires bestaat uit de volgende leden: 

Frans Roberts
John Ros


De leden van het commissie onderdeel umpires gaan een beleid opstellen voor coaching. Niet alleen voor scheidsrechters, maar ook voor coaching van instructeurs bij verenigingen. Hierin zal een meerjarenplan worden beschreven waarbij het doel is te komen tot een voor Nederland optimale situatie., voor zover mogelijk in Nederland. Het actuele overzicht van de scheidsrechters per regio is te vinden op de Scheidsrechters pagina. Dagdeelvergoeding: Op de

De dagvergoeding die in 2016 voor alle vrijwilligers van de NIOBB is afgeschaft is vervangen door een Lunchvergoeding van € 15,00 per dag voor de scheidsrechters.
De reiskostenvergoeding voor alle vrijwilligers bedraagt per 1-1-2023 € 0,21 cent, aangevuld met een vrijwilligersvergoeding van € 0,09 per km.

Onderstaande documenten kun je downloaden

 Organisatie- en wedstrijdreglement Nederlandse kampioenschappen
Uitleg setsyeteem
Plaatsing jack
spelregelboekje uitgave december 2018