Lid worden

Speelt u al (jaren) bowls maar bent u nog geen lid van de NIOBB (Nederlandse Indoor & Outdoor Bowls Bond)? Meld u dan aan en zie hierna wat de NIOBB voor de vereniging kan betekenen.

VOORWAARDEN
De voorwaarden om lid te worden van de NIOBB zijn simpel. De vereniging wordt lid van de NIOBB en BETAALT per lid 13,00 euro in 2024. Een vereniging met 10 leden betaald dus 130,00 euro in 2024.  Een paar jaar geleden is besloten het lidmaatschap elk jaar met de inflatiecorrectie te verhogen.  Elk jaar wordt op de ALV vastgesteld of de inflatiecorrectie wel of niet doorgevoerd wordt.

Er zijn een aantal reden om lid te worden van de NIOBB. Hieronder beschrijf ik er een paar:

SPELREGELS
Er wordt voor gezorgd dat de spelregels actueel blijven. Bijna elk jaar verandert World Bowls wel enkele regels. Die regels vertalen wij van Engels in het Nederlands en alle verenigingen krijgen dan de aangepaste regels toegestuurd. Bijvoorbeeld twee jaar gelden is de regel dat er sprake was van een zogenaamd “death end” als de jack aan de zijkant van de baan van de mat afging, afgeschaft. Als de jack nu aan de zijkant van de mat eraf gaat, wordt hij teruggelegd op de achterste stip en gaat “het end” verder.

UMPIRES EN COACHES
Er worden voortdurend mensen opgeleid als umpire. Zij worden ingezet bij wedstrijden maar kunnen bij hun vereniging er ook op toe zien dat de spelregels correct gehanteerd worden. Er worden ook coaches opgeleid die bij hun vereniging nieuwe leden kunnen begeleiden.

WEDSTRIJDEN
Leden van aangesloten verenigingen kunnen zich inschrijven voor alle Nederlandse kampioenschappen. Voor alle spelsoorten zoals pairs, singles etc. zijn er zowel indoor als outdoor kampioenschappen. Bovendien krijgen onze leden van alle verenigingen uitnodigingen om aan verenigingstoernooien deel te nemen.

LEDENWERVING
Verenigingen krijgen ondersteuning bij het werven van nieuwe leden. Er is, bijvoorbeeld, een draaiboek voor het geven van een clinic, een voorbeeld persbericht, een voorbeeld folder en een voorbeeld poster. Afgelopen jaar hebben wij daarbij samengewerkt met het nationaal Ouderenfonds. Dat levert ook weer meer publiciteit op.

SERVICEBUREAU EN LEDENADMINISTRATIE
De NIOBB heeft de financiële administratie en de ledenadministratie ondergebracht bij een servicebureau (Nederland Sport). Dat bureau is een zogenaamd backoffice voor een aantal bonden. Op dit moment zijn er 13 sportbonden aan gesloten maar de verwachting is dat dit aantal nog fors zal stijgen. De verenigingen die lid zijn van de NIOBB kunnen hun ledenadministratie ook (gratis) via dit bureau zelf regelen. Nederland Sport heeft, bijvoorbeeld, onlangs ook nog voorbeeld statuten voor sportverengingen laten maken. Zo gaan zij nog meer diensten aanbieden.

ONDERSTEUNING (SAMEN MET NOC*NSF)
De NIOBB is lid van NOC*NSF. Daarom hebben wij toegang tot veel informatie en ondersteuning. Een paar voorbeelden

Corona
Het NOC*NSF voorziet alle bonden met informatie over Corona en zorgt voor voorbeeld protocollen waarin staat onder welke voorwaarden verenigingen mogen sporten. Sinds de uitbraak van Corona heb ik in 21 berichten de aangesloten verengingen over alle problematiek rond Corona geïnformeerd. Gisteren zijn er nieuwe maatregelen afgekondigd. Uiterlijk morgen krijgen de verengingen van mij bericht wat dat voor hen betekent.

Privacy
Alle verengingen moeten voldoen aan de privacy wetgeving. De regels die daar mee samenhangen hebben wij van NOC*NSF gekregen en met de verenigingen gedeeld. Zij voldoen nu aan de wetgeving. De NIOBB heeft de kosten daarvan voor haar rekening genomen.

Sportakkoord
Er is een landelijk sportakkoord. Dit akkoord is nu vertaald in gemeentelijke akkoorden. Met die akkoorden wordt samenwerking tussen sportverenigingen onderling en met de gemeente gestimuleerd. Wij informeren verenigingen over deze akkoorden en kunnen hun in contact brengen met lokale ondersteuners.

Ondersteuning
Zo nodig gaan wij ook met verenigingen mee naar gesprekken met de gemeente of andere instanties als dat de vereniging helpt om zaken te regelen.

Dit is een greep uit de zaken die wij voor de verenigingen doen.