Technische commissie

Op deze pagina van de Technische Commissie kun je informatie vinden over de Nederlandse kampioenschappen. Voor vragen kun je mailen naar het e-mailadres: tc@bowlsnederland.nl. Klachten worden alleen in behandeling genomen wanneer jouw klacht door de vereniging waarvan je lid bent, wordt ingediend bij het bestuur van de NIOBB. (Vragen, klachten en opmerkingen met betrekking tot de Technische Commissie gericht aan privé e-mailadressen van de vrijwilligers worden niet in behandeling genomen!)

LEDEN TECHNISCHE COMMISSIE:

Frans Roberts 
Erik Boelens
Harry Hulzenbosch
tc@bowlsnederland.nl

PORTEFEUILLEHOUDER NIOBB-BESTUUR:

Frans Roberts
technischezaken@bowlsnederland.nl

NK pairs indoor 2022
Op 5 en 6 maart wordt het NK pairs indoor georganiseerd. Door de lage inschrijvingen heeft het bestuur beloten om het format dd/hh te wijzigen in een mixpairs.
Dat wil zeggen dat alle disciplines (dd/hh/dh) kunnen inschrijven. Daarnaast zal het bestuur op de ALV in mei een voorstel doen over de toekomstige NK pairs. 
Tijdens het komende NK pairs indoor ontvangen alle deelnemers een vragenformulier waarop keuzes gemaakt kunnen worden. De keuzes houden in:

1.  organiseren één NK mixed pairs met standaard format (4-4 bowls)
2.  organiseren één NK mixed pairs met format Australian Pairs (2-4-2 bowls)
3.  organiseren van een NK met standaard format EN een NK pairs format Australian Pairs

Het resultaat van de vragenlijst zal worden meegenomen in het voorstel op de ALV.

NK-singles
Naar aanleiding van klachten dat een NK singles erg zwaar is omdat men ook moet markeren en de dag erg lang duurt. (red: voorbeeld:  van 9.30 - 20.00 uur),
is op de ALV in 2019 besloten om de aparte trial ends zonder punten af te schaffen en dezelfde trial ends te hanteren als bij de overige disciplines.
Namelijk het eerste end is een trial end en telt maximaal 1 punt.
Daarnaast werd het voorstel aangenomen om 7 ends te spelen in zowel de voorronde als op de finaledag.

Bij de singles outdoor in september 2021 was er veel commentaar en discussie hierover. 
Er wordt gesproken over 7 ends, maar in werkelijkheid gaat het om 14 ends. 7 ends per set. In de andere disciplines wordt er gespeeld in 10 en 12 ends.  

Internationaal bij de World indoor Bowls Championship, dat wordt georganiseerd door World Bowls en IIBC, worden ook de singles in twee sets van 7 ends gespeeld.
Zowel in de groepsfase als in de finalewedstrijden.

Opmerkelijk was ook dat velen niet op de hoogte waren/zijn van de nieuwe regels.   
Na elke aanpassing van reglementen op de ALV, wordt een verslag met de daarbij behorende besluiten naar alle NIOBB-verenigingen gestuurd met het verzoek
om de informatie te communiceren met hun leden.
Kennelijk is dat nog niet goed ingeburgerd bij de besturen van de verenigingen.

Ook blijkt dat vele spelers, maar ook scheidsrechters, niet op de hoogte zijn van alle regels zoals vermeld in het organisatie- en wedstrijdreglement.
Dit is een reglement, los van het offixiële spelregelreglement,  dat regelt de afspraken over het organiseren van wedstrijden en de condities per NK. 
Het betreft niet het officiële spelregelboekje van World Bowls of van het spelregelboekje van de NIOBB.

Het organisatie- en wedstrijdreglement is te vergelijken met de uitgave van de "condition of play" zoals internationaal per toernooi wordt gehanteerd.

22-10-2019 - SHORTMAT REGLEMENT NIOBB
Op de ALV van maart 2019 zijn de shortmatspelregels goedgekeurd.

NIOBB spelregelboekje uitgave 2018

 2023_03_18_organisatie_en_wedstrijdreglement.pdf

Nederlandse Shortmat spelregels NIOBB
Aanvullende richtlijnen markers instructie

World Bowls Chrystal_Mark edition, versie 32. (Officiële World Bowls spelregels)
Aanvulling op versie 3.2 van 2016, 2018 en 2020.