Technische commissie

Op deze pagina van de Technische Commissie kun je informatie vinden over de Nederlandse kampioenschappen. Voor vragen kun je mailen naar het e-mailadres: tc@bowlsnederland.nl. Klachten worden alleen in behandeling genomen wanneer jouw klacht door de vereniging waarvan je lid bent, wordt ingediend bij het bestuur van de NIOBB. (Vragen, klachten en opmerkingen met betrekking tot de Technische Commissie gericht aan privé e-mailadressen van de vrijwilligers worden niet in behandeling genomen!)

LEDEN TECHNISCHE COMMISSIE:

Frans Roberts 
Erik Boelens
tc@bowlsnederland.nl

PORTEFEUILLEHOUDER NIOBB-BESTUUR:

Frans Roberts
technischezaken@bowlsnederland.nl

NK pairs indoor
Door de lage inschrijvingen in het verleden is besloten om geen apart dames en herenpairs te organiseren, maar een NK pairs waaraan alle disciplines (dd/hh/dh) kunnen inschrijven.

NK-singles
Naar aanleiding van klachten dat een NK singles erg zwaar is omdat men ook moet markeren en de dag erg lang duurt. (red: voorbeeld:  van 9.30 - 20.00 uur),
is op de ALV in 2019 besloten om de aparte trial ends zonder punten af te schaffen en dezelfde trial ends te hanteren als bij de overige disciplines.
Namelijk het eerste end van elke wedstrijd is een trial end en telt maximaal 1 punt.
Daarnaast werd het voorstel aangenomen om 7 ends te spelen in zowel de voorronde als op de finaledag.

Internationaal bij de World indoor Bowls Championship, dat wordt georganiseerd door World Bowls en IIBC, worden ook de singles in twee sets van 7 ends gespeeld.
Zowel in de groepsfase als in de finalewedstrijden.

Het blijkt dat vele spelers, maar ook scheidsrechters, niet op de hoogte zijn van alle regels zoals vermeld in het organisatie en wedstrijdreglement (zie hierna)
Dit is een reglement, los van het officiële spelregelreglement,  dat regelt de afspraken over het organiseren van wedstrijden en de condities per NK. 
Het betreft niet het officiële spelregelboekje van World Bowls (zie hierna) of van het spelregelboekje van de NIOBB (zie hierna).

Het organisatie- en wedstrijdreglement is te vergelijken met de uitgave van de "condition of play" zoals internationaal per toernooi wordt gehanteerd.

22-10-2019 - SHORTMAT REGLEMENT NIOBB
Op de ALV van maart 2019 zijn de shortmatspelregels goedgekeurd.

BOWLS SPELREGELS ETC.
NIOBB spelregelboekje uitgave 2018

organisatie_en_wedstrijdreglement_uitgave_09_03_2024.pdf

Aanvullende richtlijnen markers instructie

World Bowls Chrystal_Mark edition, versie 32. (Officiële World Bowls spelregels)
Aanvulling op versie 3.2 van 2016, 2018 en 2020.

SHORTMAT SPELREGELS

Nederlandse Shortmat spelregels NIOBB  (goedgekeurd op de ALV van maart 2019)