Over NIOBB

Missie
De Nederlandse Indoor & Outdoor Bowls Bond bied een meerwaarde aan Nederland sportland. De NIOBB heeft namelijk als aanbod een sport welke uitermate geschikt is om tot op hoge leeftijd te beoefenen. Het creëren van plezier, ontspanning en sociaal contact in combinatie met een sportieve activiteit staat bij deze bond centraal. Daarnaast draagt de NIOBB zijn steentje bij aan een gezonde leefstijl en een vitale samenleving. Wij bieden onze leden de mogelijkheid om de sport bowls zowel indoor als outdoor én op zowel recreatief als prestatief niveau te beoefenen. Voor de prestatieve spelers bestaat de mogelijkheid om zowel op nationaal als internationaal terrein te participeren.

Visie
De Nederlandse Indoor & Outdoor Bowls Bond heeft zich ten doel gesteld om de sport Bowls uit te laten groeien tot een door het Nederlands publiek erkende sport. Daarnaast wil men het ledenbehoud stimuleren door een bepaalde meerwaarde te creëren voor haar leden. Op deze manier hoopt de bond ook oud-leden en niet-leden, die de sport wel beoefenen, aan zich te binden. De NIOBB focust zich met name op de breedtesport en zal het sociale aspect van de sport uitdragen. Stabiliseren van het ledenaantal en samenwerking met andere bonden zijn de speerpunten voor de komende jaren.

Beleidsplannen
Ieder bond, aangesloten bij het NOC*NSF, dient een Meerjaren Beleidsplan op te stellen. Het Meerjaren Beleidsplan 2022+van de NIOBB kunt u hier lezen. Op basis van dit Meerjaren Beleidsplan wordt ook voor ieder jaar een Jaarplan opgesteld. Het NIOBB jaarplan voor 2024 kunt u hier lezen.