Organisatie

De Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond is één van de kleinere sportbonden binnen het NOC*NSF. Het bestuur en de dagelijkse leiding berusten dan ook bij vrijwilligers. Bowlsspelers die zich aanmelden bij één van de bij de NIOBB aangesloten verenigingen, worden automatisch lid van de NIOBB. De club betaalt de contributie voor het lid aan de penningmeester van de NIOBB. Eens per jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering gehouden waarin het bestuur verantwoording voor het gevoerde beleid aflegt en voorstellen ter goedkeuring worden voorgelegd.

Naast het NOC*NSF is de NIOBB ook aangesloten bij:
1.   World Bowls, de overkoepelende organisatie voor internationale bowlsbonden;
2.   de EBU, de Europese Bowls Bond en
3.   de WSMBC,  de World Short Mat Bowls Council

 

Regio Oost
Bestuur voorzitter
vacature
 
Penningmeester
Cor Renshof
cj.renshof@tiscali.nl
 
Secretaris
Eltjo Maring
Regio Zuid
Bestuur voorzitter
vacature
 
Penningmeester

Henk Kwant
henk.kwant@casema.nl

Secretaris
Frans Roberts
secretarisregiozuid@gmail.com

 

Regio West
Geen actief bestuur

De ledenadministratie en financiële administratie zijn ondergebracht bij het BONDcenter. De verenigingen kunnen via een website leden aan- en afmelden, zie “Inloggen”. Het BONDcenter is bereikbaar via admin@bowlsnederland.nl