Felicitaties jubilerende verenigingen

Op zaterdag 16 oktober was de ALV van de NIOBB. Na lange tijd kon die weer worden georganiseerd. Tijdens de vergadering werden vier verenigingen gefeliciteerd voor hun 25-jarig jubileum. Helaas was alleen Haarlem Bowls aanwezig om het jubileumschild in ontvangst te nemen. De overige drie verenigingen zullen later hun attentie ontvangen. Dat zijn BC Victory, BC Losser en Gaasperdam.
Op de vergadering zijn een aantal agendapunten behandeld waaronder de goedkeuring van de nieuwe statuten. Tevens werden de uitkomsten van de enquête over de Nederlandse kampioenschappen  besproken. De conclusie was dat de huidige opzet en spreiding van de NK's grotendeels gehandhaafd blijven.
De vergadering is verder positief verlopen.

 

Nieuws artikelen Overzicht