Nieuw bestuurslid: Erik Boelens

Op de extra Algemene Leden Vergadering van 8 mei is Erik Boelens unaniem gekozen als nieuw bestuurslid van de NIOBB.

erik_boelens_2.jpg

14 Verenigingen met totaal 15 stemmen hebben ingestemd (via e-mail) met de voordracht van het Bestuur. 9 Verenigingen hebben niet gereageerd.

Tijdens de bestuursvergadering van 10 mei heeft Erik de functie van Secretaris op zich genomen.

 

Het bestuur van de NIOBB bestaat dus nu uit:

Voorzitter a.i.                             Frans Roberts

Penningmeester                         Frans Roberts

Secretaris                                   Erik Boelens (ook lid van de Technische Commissie)

Bestuurslid PR en website         Henk Kwant

Bestuurslid Technische Zaken   Frans Roberts

 

Nieuws artikelen Overzicht