Extra Algemene Leden Vergadering 8 mei 2024

Op 8 mei wordt een extra Algemene Leden Vergadering gehouden. Zie hieronder het bericht van waarnemend voorzitter Frans Roberts dat naar alle verenigingen is gestuurd:

Hierbij nodig ik u uit voor de ALV van 8 mei 2024, die via Microsoft Teams gehouden zal worden vanaf 19:00.

Het enige onderwerp dat tijdens de ALV behandeld zal worden is de stemming over het wel of niet toetreden van Erik Boelens (lid van RBC de Jack en de TC van de NIOBB) tot het bestuur van de NIOBB.

Tot 14 april kon u aangeven of u een schriftelijke stemming verlangde. Geen enkele vereniging die heeft gereageerd heeft gevraagd om een schriftelijke stemming. Wel hebben zij bijna allemaal al aangegeven dat zij het eens zijn met de benoeming van Erik Boelens. Geen enkele van die verenigingen heeft laten weten het niet eens te zijn met de benoeming van Erik Boelens.

Kunt u mij laten weten of uw vereniging wel of niet aan de ALV wil deelnemen. Als u vereniging wil deelnemen aan de ALV geef dan daarbij aan of u of iemand anders namens uw vereniging aan de ALV zal deelnemen. Vermeld in dat bericht dan uw telefoonnummer waarop deze persoon te bereiken is, zodat als wij zien dat hij/zij nog niet bij de vergadering ingelogd is wij met hem/haar contact kunnen opnemen om dat te bespreken.

4 dagen voor de ALV stuur ik de personen die aan de ALV willen deelnemen een link toe waarmee hij/zij kunnen deelnemen aan de vergadering.

Mocht uw vereniging al voor de ALV willen stemmen, dan kan uw vereniging haar stem(men) uitbrengen door mij een email te sturen en daarin aan te geven of uw vereniging voor of tegen de benoeming van Erik stemt. Het bestuur zou het op prijs stellen als u in dit geval uw stem voor 1 mei uitbrengt.

Met vriendelijke groet

Frans Roberts

Voorzitter a.i. NIOBB

 

 

 

Nieuws artikelen Overzicht