BERICHT VAN DE VOORZITTER NUMMER 6- 2021

Opmerking: in dit bericht staan een aantal verwijzingen naar bijlagen. Deze bijlagen zijn op 26 april naar de secretariaten van de verenigingen gestuurd en maken dus geen onderdeel uit van dit nieuwsbericht.

 

Geachte besturen,


Wanneer kunnen we nu weer gewoon bowls spelen? Die kreet zie ik regelmatig op facebook voorbij komen. Gisteren heeft het kabinet versoepelingen met ingang van 28 april aangekondigd maar helaas waren er geen versoepelingen voor de sport bij. Inmiddels ben ik namens de NIOBB en vertegenwoordigers van andere sportbonden o.a. biljart en bridge in gesprek met NOC*NSF over pilots met het spelen van wedstrijden door oudere leden omdat de meeste van die leden al tenminste één vaccinatie hebben gehad. Het idee is dat als mensen gevaccineerd zijn, ze ook weer veilig kunnen samenspelen. Het is volstrekt onduidelijk hoe het ministerie op onze voorstellen zal reageren. Als daarover meer nieuws is, zal ik u daarover per omgaande informeren. Dan wordt duidelijk of, bijvoorbeeld, de zomercompetitie van regio Oost van start mag gaan. Maar bovenal wordt duidelijk of verenigingen weer “gewoon” kunnen gaan spelen. Gewoon, in de zin, dat voor en na het spelen nog steeds wel de regels o.a. van 1.5 meter afstand houden, in acht moeten worden genomen.

Website en sponsorkliks
Ik weet niet of u al naar de nieuwe website van de NIOBB heeft kunnen kijken. Het bestuur is er wel tevreden over. Via de website kunt u de NIOBB ook makkelijk financieel ondersteunen terwijl het u zelf geen geld kost. Op de eerste pagina van de website (home) staat in het blauwe vierkante vlak een rijtje onderwerpen zoals filmpjes. Als u op het onderwerp klikt wordt u “doorgeschakeld”. In dat rijtje staat ook het onderwerp sponsorkliks. Als u daarop klikt komt u op een pagina met allerlei webwinkels zoals Bol.com. Als u via deze pagina bij een van die webwinkels een bestelling doet, krijgt de NIOBB een bepaald percentage van het bestede bedrag. Bij Bolcom varieert dat van 1,5 % – 4 %. Dus het verzoek is als u wat gaat bestellen bij een van deze winkels doe het dan via de NIOBB website en wij ontvangen een bijdrage. Alle kleine beetjes helpen dus ook met geringe bedragen zijn we blij. Vanaf dit jaar wordt het voor de NIOBB nog belangrijker dat u op die manier een bijdrage levert want het is de bedoeling dat de hoogte van de subsidie die we van NOC*NSF krijgen in de toekomst niet alleen wordt bepaald door het aantal leden wat we hebben maar ook door de omzet; zeg maar contributie en andere inkomsten die we krijgen. Dat bedrag wordt door NOC*NSF verdubbeld. Dus het bedrag dat via de sponsorkliks binnenkomt, wordt ook meegenomen bij de bepaling van de hoogte van onze subsidie.

 

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen
Bovengenoemde wet wordt per 1 juli van kracht en geldt voor alle (sport)verenigingen in Nederland. In een bijlage bij dit bericht vindt u een toelichting op deze wet. De statuten van de verenigingen moeten op grond van de wet ook aangepast worden. Het was de bedoeling dat op een komende ALV te bespreken maar omdat het nog heel onzeker is of we de ALV wel in juni kunnen houden bieden wij u nu al een oplossing aan. Via Nederland Sport hebben wij contact met de stichting Vereniging en Recht. Die vereniging heeft model statuten gemaakt. Als uw vereniging die statuten gaat gebruiken voldoet u aan alle eisen die aan een Goed Bestuur worden gesteld. In de bijlage wordt dit duidelijk uitgelegd. De model statuten zijn als bijlage bij dit bericht gevoegd. U heeft als vereniging dan twee mogelijkheden.

 

1) U neemt contact op met de stichting Vereniging en Recht en vraagt of zij de model statuten in een notariële acte willen vastleggen. U moet dan de op de stippellijnen in de modelstatuten uw gegevens invullen. De kosten van deze werkzaamheden liggen rond de 500 euro. Voor dat bedrag krijgt u ook de scan voor het Predicaat Goed Bestuurd en u hebt het hele jaar nog de mogelijkheid om vragen te stellen (ook voor andere juridische zaken). De contactgegevens zijn:

Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht
Mr. Arthur van der Hoeff
Directeur/bestuurder
T: 010-458 84 31
M: 06-83459575 F 010-450 79 48
E: arthur@verenigingenrecht.nl  
www.verenigingenrecht.nl

 

2) U neemt contact op met een notariskantoor in uw gemeente en vraagt of hij de model statuten in een notariële acte kan vastleggen en wat dat gaat kosten. Er zijn namelijk notarissenkantoren die een flinke korting geven aan verenigingen voor deze notariële acte. Het kan dus financieel aantrekkelijk zijn om dit uit te zoeken. Wij hebben wel de tip gekregen om dan ook een “word” versie van de statuten te vragen. Als u alleen een PDF bestand krijgt , bent u gedwongen om bij een volgende wijziging weer gebruik te maken van dezelfde notaris omdat een PDF bestand door een andere notaris niet aangepast kan worden.

 

Met vriendelijke groeten,
Jan Lenselink
Voorzitter

E mail: voorzitter@bowlsnederland.
Telefoon: 0573 452827

Nieuws artikelen Overzicht