WET BESTUUR EN TOEZICHT RECHTSPERSONEN (WBTR)

Op 1 juli wordt de wet bestuur en toezicht rechtspersonen van kracht. NOC*NSF zegt hierover: “Alle sportverenigingen in Nederland moeten vanaf 1 juli 2021 voldoen aan de nieuwe wet. Sportbonden kunnen hun verenigingen hierbij hulp aanbieden. Het is belangrijk dat alle verenigingen zijn voorbereid en 1 juli is niet ver weg. In de nieuwe wet zit een uitbreiding van de aansprakelijkheid van bestuursleden, maar de wet gaat vooral over het reilen en zeilen binnen de vereniging”.

De stichting Nederland Sport; koepel voor kleine bonden waarbij we aangesloten zijn, ondersteunt ons bij de implementatie van de wet. Zij werken daarbij samen met de Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht.

In de bijlage vindt u een toelichting van de stichting op de inhoud van deze wet. Wij zijn nog in gesprek met de manager van Nederland Sport om te bekijken op welke manier we onze verenigingen hierbij kunnen ondersteunen. Het in de hand houden van de kosten is daarbij een belangrijk onderdeel. Hopelijk kunnen we in het voorjaar een ALV houden en dan zullen we dit onderwerp ook bespreken.

Nieuws artikelen Overzicht