Bericht van voorzitter nummer 2-2021

Geachte besturen,

Door de lockdown kan er indoor helaas nog steeds geen bowls worden gespeeld. Bij verenigingen die buiten kunnen spelen, mag je singles spelen. Leden van de bowlsvereniging in Lochem zijn dat nu gaan doen. Mogelijk zijn er in Haarlem en Enschede ook spelers die ondanks de kou al zijn gaan spelen. Dat weet ik niet zeker.

In de maand februari wordt het hopelijk duidelijk wanneer de sporthallen weer opengaan. Als dat lang gaat duren is buiten spelen misschien voor meer verenigingen een optie. Immers in de zomer gaan veel verenigingen ook al naar buiten en spelen ze op een hockey- (Apeldoorn) of tennisveld (Haaksbergen). Ik adviseer de besturen om daar alvast over na te gaan denken. Kandidaat bestuurslid Jan Reinders en ondergetekende zijn heel blij dat Henk Kwant van OSV Bowls Breda heeft te kennen gegeven dat hij wel wil toetreden tot het bestuur van de NIOBB. Het bestuur zal hem op de eerstvolgende ALV voordragen. Henk wordt als bestuurslid verantwoordelijk voor de PR. Hij is al betrokken bij de inrichting van de nieuwe website. In afwachting van zijn formele benoeming zal Henk al betrokken worden bij de activiteiten van het bestuur. Mocht door de Corona maatregelen het organiseren van een ALV niet mogelijk zijn dan zullen we het toetreden van Henk op een digitale manier gaan regelen.

 

TOEKOMST


In de afgelopen periode is het aantal leden tot onder de zevenhonderd gezakt. Dat is wel logisch omdat er wel leden vertrekken maar omdat er nu niet gespeeld wordt, er geen nieuwe leden bijkomen. Het is een schrale troost dat veel meer sportbonden hiermee te maken hebben. Slechts bij een paar bonden neemt het aantal leden toe. (Tennis, vissen!, golf, wandelen) Sporten die buiten beoefend worden. U begrijpt dat door het verlies van leden de inkomsten ook teruglopen. NOC*NSF is bijna permanent met het ministerie van VWS in gesprek om meer financiële ondersteuning voor de verenigingen en bonden te krijgen. Er wordt al gesproken over extra middelen voor het werven van leden als de crisis voorbij is. Zodra er concrete plannen zijn, zal ik u informeren.

Nieuws artikelen Overzicht