INSCHRIJVEN VOOR NK'S PER 4-10-2023

In 2022 en 2023 zijn een aantal NK's niet doorgegaan wegens te geringe deelname. Inschrijfgelden moesten daarom worden terugbetaald. Om terugbetaling van inschrijfgelden wegens het niet doorgaan van een NK in de toekomst te vermijden hadden we de wijze van inschrijven aangepast. Omdat het systeem toch niet goed werkte (mensen wachten af totdat de officiële inschrijving open was) en in 2024 o.a. de NK's waar te weinig inschrijvingen waren niet meer gespeeld worden is voor 2024 gekozen om weer over te schakelen naar het oude systeem: inschrijven via het inschrijfformulier op de website.

 

Het volgende is dus niet meer van toepassing voor de NK's die in 2024 gehouden worden.

1.    totdat de officiële inschrijving is opengezet zal men na het klikken op een blauwe tekst van een NK in de agenda hier terecht komen. Men moet men zich voor het NK dan aanmelden via een email naar tc@bowlsnederland.nl.  Het verzoek is om niet te wachten totdat punt 2 toepassing heeft gevonden, omdat het dan mogelijk is dat een NK niet door gaat terwijl er toch voldoende spelers/teams aan het NK wilden meedoen.

2.    als er zich voldoende deelnemers/teams bij de TC hebben aangemeld wordt de officiële inschrijving opengezet en is aanmelden bij de TC niet meer nodig.

3.    de spelers/teams die zich via punt 1 hebben aangemeld krijgen een email van de TC met het verzoek om zich officieel in te schrijven via de website of om het inschrijfgeld te betalen op de bankrekening van de NIOBB.

Nederlands kampioenschappen Overzicht