INSCHRIJVEN VOOR NK'S PER 01-07-2023

In 2022 en 2023 zijn een aantal NK's niet doorgegaan wegens te geringe deelname. Inschrijfgelden moesten daarom worden terugbetaald. Om terugbetaling van inschrijfgelden wegens het niet doorgaan van een NK in de toekomst te vermijden gaat de inschrijving als volgt:

1.    totdat de officiële inschrijving is opengezet zal men na het klikken op een blauwe tekst van een NK in de agenda hier terecht komen. Men moet men zich voor het NK dan aanmelden via een email naar tc@bowlsnederland.nl.  Het verzoek is om niet te wachten totdat punt 2 toepassing heeft gevonden, omdat het dan mogelijk is dat een NK niet door gaat terwijl er toch voldoende spelers/teams aan het NK wilden meedoen.

2.    als er zich voldoende deelnemers/teams bij de TC hebben aangemeld wordt de officiële inschrijving opengezet en is aanmelden bij de TC niet meer nodig.

3.    de spelers/teams die zich via punt 1 hebben aangemeld krijgen een email van de TC met het verzoek om zich officieel in te schrijven via de website of om het inschrijfgeld te betalen op de bankrekening van de NIOBB.

Mocht blijken dat deze werkwijze niet goed werkt, dan wordt weer overgegaan naar de oude werkwijze (inschrijven en betalen en terugontvangen inschrijfgeld bij niet doorgaan van het NK)

Nederlands kampioenschappen Overzicht