Jan Reinders erelid

Vandaag, 18 maart 2023, werd de ALV van de NIOBB gehouden in De Schalm in De Meern.

Zoals al aangekondigd in de uitnodiging voor deze ALV zou Jan Reinders zijn functies binnen de bond gaan neerleggen.

Jan is jarenlang ad interim penningmeester geweest van de NIOBB en heeft binnen de Technische commissie en Top sport commissie vele werkzaamheden verricht.

Vandaag heeft hij deze werkzaamheden overgedragen aan anderen binnen de NIOBB. Frans Roberts (niet aanwezig ivm het WK shortmat in Aberdeen) neemt de functie van penningmeester over en Maus van Tol zal de Top sport commissie bemannen (versterking in deze commissie is altijd welkom). Beiden werden door de ALV met algemene stemmen benoemd.

Voor het vele werk wat Jan voor de NIOBB en onze sport heeft gedaan is hij door voorzitter Jan Lenselink voorgedragen om tot Erelid van de NIOBB benoemd te worden, wat door de ALV met algemene stemmen en applaus werd aangenomen.

Jan, nogmaals bedankt voor alles wat je voor de bowlssport in Nederland hebt betekend.

Nieuws artikelen Overzicht