Nieuw Dopingreglement per 1-1-2023

Van het ISR (Instituut voor Rechtspraak) hebben we een nnieuwe dopingreglement ontvangen. Jullie kunnen het reglement vinden op de Topsportcommissie pagina op deze site.

 

Onderstaand de begeleidende tekst.

De wijzigingen in dit reglement zijn doorgevoerd door de Dopingautoriteit en zijn het gevolg van hun opgedane ervaringen bij de toepassing van het NDR en gesprekken die zij met de Wereld Antidoping organisatie WADA hebben gevoerd.

De aanpassingen in het NDR 2023 zien op de volgende zaken:

-              verduidelijking van de verschillende soorten schikkingen die mogelijk zijn (met Dopingautoriteit en met Dopingautoriteit en WADA);

-              introductie van meerdere testing pools (tot op heden is dat er maar één: de zogenaamde registered testing pool);

-              verduidelijking van de regels met betrekking tot het doen van aangifte, het sepot en de ordemaatregel;

-              het hier en daar opschonen/verduidelijken van teksten en verwijzingen naar artikelnummers.

 

Verder treft u ook de nieuwe Whereaboutsbijlage 2023 aan.

Deze documenten zijn inmiddels ook op onze website www.isr.nl geplaatst.

 

Nieuws artikelen Overzicht