Kleine, maar actieve sportbond


De Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond is een van de kleinere sportbonden binnen het NOC*NSF. Het bestuur en de dagelijkse leiding berusten dan ook bij vrijwilligers. Bowlsspelers die zich aanmelden bij een van de bij de NIOBB aangesloten verenigingen, worden automatisch lid van de NIOBB. De club betaalt de contributie voor het lid aan de peningmeester van de NIOBB. Twee keer per jaar wordt er een Algemenen Ledenvergadering gehouden waarin het bestuur verantwoording voor het gevoerde beleid aflegt en voorstellen ter goedkeuring worden voorgelegd. 
Namens het bestuur zijn de Technische Commissie, Topsport Commissie en Umpire Commissie actief met het organiseren van diverse toernooien, zoals het Nederlands Kampioenschap Indoor en Outdoor in de diverse disciplines van de bowlssport en de selectie en uitzending van spelers naar internationale wedstrijden.
De 
Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond is ingedeeld in de regio's West, Zuid en Oost.