Documenten, verslagen, notulen etc


 DOWNLOAD  Taakomschrijving leden Technische Commissie

 DOWNLOAD  Declaratieformulier NIOBB

 DOWNLOAD  Concept verslag ALV 30 april 2016

 DOWNLOAD  Vergaderstukken ALV mei 2016

 DOWNLOAD  Verslag brainstorm sessie zaterdag 6 februari 2016

 DOWNLOAD  Notulen Algemene Najaars Ledenvergaderinr november 2015

 DOWNLOAD  Statuten, vastgesteld in juli 2015

 DOWNLOAD  Brochure Tips voor verenigingen

 DOWNLOAD  Verslag bijeenkomst kwalificatie en uitzending buitenlandse wedstrijden

 DOWNLOAD  Jaarplan 2015 en Terugblik 2014

 DOWNLOAD  Dopingreglement ISR (versie 1 januari 2015)

 DOWNLOAD  Tuchtreglement dopingzaken ISR (versie 1 janauari 2015)

 DOWNLOAD  Tuchtreglement sexuele intimidatie ISR (versie 1 janauari 2015)