dinsdag, april 25, 2017

Het NOC*NSF heeft samen met tien kleine sportbonden, waaronder de NIOBB, een brief gestaard aan informateur Edith Schippers. Ze vragen de bewindsvrouwe om financiering van ouderensport uit welzijn mogelijk te maken, door in elk geval de schotten tussen welzijn, zorg en sport tegen te gaan/op te heffen; te stimuleren dat geschikt sportaanbod voor de doelgroep ouderen wordt georganiseerd en onder de aandacht wordt gebracht, van de doelgroep én intermediairs. De volledige brief is hier te downloaden. Ook kreeg zij de notitie 'De maatschappelijke rol van sport voor ouderen, notitie voor de (kabinets)beleidsperiode 2017 e.v. Deze is hier te downloaden.