De Umpire Commissie regelt scheidsrechters bij de Nederlandse kampioenschappen. Regelmatig worden er cursussen georganiseerd en kunnen scheidsrechters meer ervaring opdoen bij internationale toernooien. Naast de umpire zaken zal coaching ook een belangrijk onderdeel zijn binnen de commissie. Niet alleen coaching van scheidsrechters, maar ook coaching van instructeurs (verenigingsleden die bij de verenigingen nieuwe leden gaan coachen) Op deze website van de Technische Commissie kun je informatie vinden over de Nederlandse kampioenschappen. Voor vragen kun je mailen naar het e-mailadres: tc@bowlsnederland.nl. Klachten worden alleen in behandeling genomen wanneer jouw klacht door de vereniging waarvan je lid bent, wordt ingediend bij het bestuur van de NIOBB. (Vragen, klachten en opmerkingen met betrekking tot de Umpire Commissie gericht aan privé e-mailadressen van de vrijwilligers worden niet in behandeling genomen!)


Het bestuur heeft de nieuwe leden van de Umpirecommissie (UC)  benoemd.

De commissie bestaat uit;

Henry Frost - voorzitter
Frans Roberts - secretariaat

John Ros - lid
Dick Droste - lid

De voorzitter van de UC gaat een beleid opstellen voor coaching. Niet alleen voor scheidsrechters, maar ook voor coaching van instructeurs bij verenigingen.
Hierin zal een meerjarenplan worden beschreven waarbij het doel is te komen tot een voor Nederland optimale situatie., voor zover mogelijk in Nederland. 

NIOBB-scheidsrechters
Voor een overzicht van de scheidsrechters per regio klik HIER


Dagdeelvergoeding:
Op de ALV van 17 december 2016 is door de grote meerderheid besloten om Per 1 januari de dagvergoeding af te schaffen.
Tevens is de kilometervergoeding verlaagd naar de norm die het NOC*NSF hanteert, namelijk € 0.19

Onderstaande documenten kun je downloaden

- Organisatie- en wedstrijdreglement Nederlandse kampioenschappen

- Uitleg setsyeteem

- plaatsing jack